Usługi rachunkoweProwadzenie
ksiąg rachunkowych


Prowadzenie podatkowych
ksiąg przychodów i rozchodów


Prowadzenie
ewidencji ryczałtowych


Prowadzenie
ewidencji VAT


Sporządzanie
deklaracji podatkowych


Sporządzanie
sprawozdań finansowych


Sporządzanie
deklaracji do ZUS


Pomoc
w zakładaniu firmy

Usługi kadroweSporządzanie
list płac


Prowadzenie
dokumentacji prawniczych


Sporządzanie wszelkich
dokumentów do ZUS


Certyfikaty
i ubezpieczenia

Certyfikat księgowy Nr 3782/2003
Ministra Finansów z dnia 12-11-2003

Ubezpieczenie OC dla księgowych

CennikCeny za usługi będą ustalane indywidualnie w zależności
od zakresu usług oraz ilości dokumentów w miesiącu.

Przykładowo:
Ewidencje ryczałtowe od 50,00 PLN netto
Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 100,00 PLN netto

BIURO RACHUNKOWE
Alina Dachtera-Borowiak

ul. Szczawnicka 102
60-471 Poznań, Podolany
telefon: 503 169 391
e-mail: alina.dachtera@gmail.com